Welcome to Bhagwan Das Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya, Haridwar
Teaching Faculty

विभागः

महाविद्यालयोमिनं त्रयो विभागास्सन्ति। व्याकरणं साहित्यं वेदांतो योगश्च। आरम्भिकेषु त्रिष्वपि विभागेषु उत्तराखण्डविश्वविद्यालस्य पाठ्यक्रमानुसारं शास्त्री - आचार्यकक्षयोः पाठ्यक्रमेण सह विद्यावारिधिपाठय्क्रमोपि प्रचलित। स्ववित्तपोषित - योगविभागे तु योगाचार्य - पी.जी. डीप्लोमाकक्षयोः पाठ्यक्रम एव चलति।प्राध्यापकाः
प्राचार्यः - डॉ. भोलाझाः व्याकरणाचार्यः, शाड्करवेदांताचार्यः, एम. ए. (संस्कृतं) विद्यावारिधिः (पी-एच. डी.) लब्धसुवर्णपदकः।
व्याकरणविभागः
डॉ. शैलेषकुमारतिवारी (सहायकाचार्यः) व्याकरणाचार्यः शाड्करवेदांताचार्यः, एम. ए. (संस्कृतं), त्रिवर्षियेडिप्लोमा (शास्त्रियगायनम) नेट, (जे.आर.एफ.) विद्यावारिधिः (पी-एच.डी.) (लब्धसुवर्णपदकः)। (गृहीतपूनः कार्यभारग्रहणाधिकारावकाशः)।
डॉ. रवींद्रकुमारः (सहायकाचार्यः) एम. ए. (व्याकरणं), एम.ए. (संस्कृतसाहित्यमं) यू. सेट, नेट (जे.आर.एफ.), विद्यावारिधिः (पी- एच.डी.) (लब्धसुवर्णपदकः)।
डॉ. दीपककोठारी - (अस्थायी सहायकाचार्याः) व्याकरणाचार्याः, नेट (जे.आर.एफ) विद्यावारिधिः (पी-एच.डी.) (लब्धसुवर्णपदकः)।
साहित्यविभागः
डॉ. निरञ्जनमिश्राः (सह - आचार्यः) कलिदासपुरस्कारसम्मानितः, साहित्याचार्यः, ज्योतिषचार्याः, एम.ए. (संस्कृतमं) सेट, विद्यावारिधिः (पी-एच.डी.) (लब्धसुवर्णपदकः)।
डॉ. व्रजेन्द्रकुमारसिंघदेवः (सहायकाचार्यः) साहित्याचार्यः, एम.ए. (संस्कृतमं), नेट, विद्यावारिधिः (पी-एच.डी.)।
वेदांतविभागः
डॉ. मञ्जुनाथ एस.जी. (सहायकाचार्यः) वेदांताचार्याः, शिक्षाशास्त्री, एम.फिल, नेट, विद्यावारिधिः (पी-एच.डी.) (लब्धसुवर्णपदकः)।
आधुनिकविषयविभागः
डॉ. मंजूपटेलः (सहयकचर्या, हिंदी) एम.ए. (हिंदी), नेट, पी-एच.डी.।
श्रीगौरव असवालः (अस्थायिकम्प्यूटरविषयशिक्षकः) एम.टेक. (कम्प्यूटरविषयः)।
डॉ. आशिमा श्रवण (सहायकाचार्य, अंग्रेजी)यू. सेट पी.जी.सी.टी.ई. विद्यावारिधि (पी - एच.डी.)।
योगविभागः (स्ववित्तपोषित:)
डॉ. संयोगिता (प्राध्यापिका) एम.ए. (योगः), पी-एच.डी. (योगः)।
श्रीमाजकुमारः (प्रध्यापकाः) योगाचार्यः (योगः) पी.जी. डीप्लोमा (योगः)।
श्रीनरेशकुमारः (प्रध्यापकाः) योगाचार्यः (योगः) पी.जी. डीप्लोमा (योगः) एम.ए. (सं.)। सुर्वे (प्रध्यापकाः) विश्वविद्यालयानुदनयोगेन निर्धारितयोग्याधारका लब्धप्रतिष्ठा विद्वानासान्ति।
Quick Links
 
Contact Us

BDASM HARIDWAR

Sankar Ashram Chowk Jwalapur,
Hardwar - 249404
Uttrakhand (INDIA)
Contact no. : 01334 - 226827
E-mail : info@bdasmhardwar.com
Website : www.bdasmhardwar.com

Find us at : BDASM @ Facebook    BDASM @ Twitter    BDASM @ Linked-in